Jotain muuta?

Joskus elämäntilanne on sellainen, ettei ensimmäinen tie eteenpäin ole koulutus tai töihin meno. Elämänhallintaan tarvitaan kenties lisää tukea, sairaus tai muut vastoinkäymiset kuormittavat tai elämän suunta vain on vielä etsinnässä. Ennalta ehkäisevä työ on avainasemassa turvattaessa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Aina se ei riitä. Siksi nuorisotakuuseen kuuluu lupaus nuorten kuntoutuspalvelujen saatavuudesta.

Nuorisotakuun toteutukseen tarvitaan monialaista verkostoa. Siihen kuuluvat muun muassa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, nuoriso- ja opetustoimet, koulutuksen järjestäjät, opinto-ohjaajat, etsivää nuorisotyötä tekevät, nuorten työpajat ja Kelan kuntoutusasiantuntijat.


Mielekäs tekeminen ja harrastuksen myötä saadut uudet kaverit ovat tärkeitä. Siksi nuorisotakuun toteuttamisessa tarvitaan myös järjestöjen tekemää työtä. Erilaiset järjestöt tarjoavat ja tuottavat monenlaisia palveluita ja harrastusmahdollisuuksia, joissa nuoret kohtaavat toisiaan turvallisen aikuisen kanssa.