Ammatilliseen kuntoutukseen pääsyä on helpotettu

Kansaneläkelaitoksen (Kela) ammatillisen kuntoutukseen pääsyä on helpotettu vuoden 2014 alusta niin, että nykyistä useampi nuori pääsisi riittävän ajoissa ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutus voi olla esimerkiksi ammatillista koulutusta, kuntoutuskursseja ja työhön valmentavaa kuntoutusta.

Kuntoutusta myönnettäessä otetaan sairauden, vamman tai muun syyn lisäksi aiempaa laajemmin huomioon myös nuoren koko elämäntilanne.

Ammatilliseen kuntoutukseen voivat päästä myös nuoret, joilla pelkkä sairaus, vika tai vamma yksinään ei aiheuttaisi työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien heikentymistä, mutta joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat selvästi heikentyneet tai niiden arvioidaan lähivuosina heikentyvän.

Työ- tai opiskelukykyä ja ansiomahdollisuuksia heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi:

  • alentunut fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky
  • velkakierre
  • pitkittynyt työttömyys
  • pitkittynyt asunnottomuus
  • sosiaalisten tai elämänhallinnan taitojen puute
  • päihdetausta tai
  • syrjäytymisvaara.