Korvausta koulutukseen

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa tai hidastaa nuoren opiskelua tai opiskelu tuntuu sairauden vuoksi raskaalta, Kelalta voi saada tukea ammatilliseen koulutukseen. Opiskelupaikkoina voivat olla ammatilliset oppilaitokset tai erityisoppilaitokset, kansanopistojen ammatilliset linjat, ammattikorkeakoulut, korkeakoulut tai yliopistot.

Nuoren pitää hankkia koulutuspaikka itse.  Korvausta voi saada esimerkiksi lukukausimaksuista, koulutarvikemaksuista ja matkakustannuksista. Rahallista tukea opintoihin voi saada kuntoutusrahana

Tietoa ja tukea sairauteen

Useimmilla Kelan järjestämillä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla on omat nuorille suunnitellut palvelulinjat. Kursseja järjestetään esimerkiksi diabetesta, astmaa ja epilepsiaa sairastaville nuorille. 

Kelan kuntoutuskurssihausta www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku  löytyy tarkemmat tiedot siitä, mille ryhmille kuntoutuskursseja järjestetään, mitä kukin kurssi sisältää ja missä se järjestetään.