Opo eli opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja on koulutuksen ja työelämän asiantuntija. Hänen kanssaan sinun on helppo käydä läpi sinulle tärkeitä asioita. Voit kääntyä hänen puoleensa kaikissa koulutukseen, opiskeluun, uranvalintaan ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi voit saada häneltä tietoa ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja kuuntelee sinua.

Opinto-ohjauta voidaan tehdä joko ryhmässä tai yksilöllisti kahden kesken. Aiheena voivat olla opiskelutaidot, itsetuntemuksen kehittäminen, jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja maailmalla, erilaisiin ammatteihin tutustuminen tai työelämään liittyvät kysymykset. Opinto-ohjaaja löytyy jokaisesta koulusta. Opinto-ohjaus on aina luottamuksellista.

Lisätietoja opinto-ohjaajista: http://www.sopo.fi (Suomen opinto-ohjaajat) http://www.iaevg.org (Maailman opinto-ohjaajat)


Perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka

Kymppiluokka on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai jotka tarvitsevat lisäaikaa tulevaisuutensa suunnitteluun.     

Kymppiluokalla voi korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja, tutustua työelämään ja eri koulutusvaihtoehtoihin sekä parantaa mahdollisuuksia päästä opiskelemaan haluamalleen alalle.  

Uudessa yhteisvalinnassa kymppiluokasta saa kuusi valintapistettä. Nämä kuusi lisäpistettä annetaan jokaiselle nuorelle, joka on suorittanut 1100 tunnin laajuisen perusopetuksen lisäopetuksen tai vähintään 20 opintoviikon laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen tai kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan.


Hyvän ammattilaisen ominaisuuksia, vinkkejä nuorten kohtaamiseen, yhteistyön merkitys ja onnistumiset. Kuuntele opinto-ohjaaja Eija Syrjälän videoterveiset.