Vaihtoehtona oppisopimus?Oppisopimus_200x400px_opis_suomi

Ammattitutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen suorittajalle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimuskoulutuksessa ammattiin kouluttaminen tapahtuu työpaikalla ja teoriaopinnot suoritetaan jossakin oppilaitoksessa. Oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen.  Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona.

Oppisopimuskoulutuksen hyödyt nuorelle

Oppisopimuskoulutuksella nuori voi hankkia itselleen koulutuksen pääosin työtä tekemällä ja työssä oppimalla. Oppisopimuskoulutus soveltuu erityisesti niille nuorille, jotka haluavat tehdä ja oppia eivätkä välttämättä innostu koulussa opiskelusta.

Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai lisäkoulutuksella ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa nuori pääsee tutustumaan käytännön työelämään ja työtehtäviin jo opiskeluaikana. Siten hänellä on valmistumisen jälkeen hyvin todenmukainen kuva siitä, millaisiin töihin hän siirtyy.

Oppisopimusopiskelija pääsee opiskeluaikanaan näyttämään työnantajalle osaamistaan ja tutustumaan työpaikkaan. Siten hänen mahdollisuutensa työllistyä oppisopimuskoulutuksen jälkeen ovat paremmat kuin oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla. Opiskelija pystyy opintojensa jälkeen jo osoittamaan, että hänellä on oman alan työkokemusta. Sekin edesauttaa työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Lisää tietoa oppisopimuskoulutuksesta löydät Opintopolku.fi-palvelun oppisopimussivuilta ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön verk­ko­si­vuil­ta.

Voit ottaa yhteyttä myös lähimpään oppisopimuskoulutuksen järjestäjään. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksen järjestäjistä Opintopolku.fi-palvelun koulutushausta (Oppilaitoksia-välilehti > Rajaa oppilaitoksia > Oppisopimustoimipiste).


Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto saada tutkinto ja työtä.
Katso video, jossa Nikolai Tanhuanpää kertoo, miksi valitsi oppisopimuskoulutuksen.
Ota selvää oppisopimuskoulutuksen hyödyistä työnantajalle! Katso video, jossa Lidlin henkilöstöpäällikkö Maria Hekkala kertoo oppisopimuskoulutuksen eduista.Tarinoita oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimus voi olla monelle nuorelle perinteistä koulutusta parempi vaihtoehto hankkia ammattitaito ja tutkinto. Tie oppisopimuskoulutukseen voi löytyä yllättäviltäkin tahoilta. Lue Burimin tarina oman alan löytymisestä.