Det lönar sig alltid att försöka

Köysirata

Unga människor är olika. Ibland känns livet jobbigt och det är svårt att gå vidare. Det finns hjälp att få, det lönar sig inte att ge upp.

Ungdomsgarantin syftar till att hjälpa alla unga att komma in på utbildning, i arbetslivet eller vid behov få tillgång till rehabiliteringstjänster. Naturligtvis beror behovet av tjänster alltid på den unga personen. Myndigheterna ska tillsammans med den unga personen bedöma hur man bäst kan främja personens färdigheter för ett självständigt liv, för arbete och för en tillräcklig utkomst. Ungdomsgarantin genomförs som sektorsövergripande och multiprofessionellt samarbete.

Därför är det sannolikt att varje ung person i något skede av livet behöver eller kan dra nytta av åtminstone en del tjänster som är avsedda för genomförandet av ungdomsgarantin. Flera åtgärder inom ungdomsgarantin (t.ex. de studieplatser som erbjuds eller den utvidgade läroavtalsverksamheten) ger fler vägar att gå framåt till alla ungdomar, utan att dessa uppfattas som separata åtgärder inom ungdomsgarantin. På detta sätt har alla unga personer nytta av ungdomsgarantin.

Uppsökande ungdomsarbete ger sådant stöd som behövs i den individuella livssituationen

Resultaten av uppsökande ungdomsarbete åren 2008–2013 visar att verksamheten når väl de ungdomar som upplever att de behöver stöd i sin livssituation. År 2012 fick det uppsökande ungdomsarbetet kontakt med över 27 000 ungdomar och av dem inledde över 16 600 långvarigare samarbete med det uppsökande ungdomsarbetet. Uppsökande ungdomsarbete finns redan i cirka 90 procent av kommunerna och verksamheten når cirka 27 000 unga.

 Enligt ungdomslagen är syftet med uppsökande ungdomsarbete att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Arbetet grundar sig i första hand på information som den unge själv har gett och på den unges bedömning av sitt behov av stöd.

Det lönar sig att själv vara aktiv

Om den sysselsättningsplan som utarbetats tillsammans med den unga personen på arbets- och näringsbyrån inte har lett till önskade resultat, överväger man med den unga personen nya alternativ för att nå målen. De sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna som har specialiserat sig på ungdomsfrågor hjälper med detta. De bedömer och ser över alternativen i sysselsättningsplanen tillsammans med den unga personen.

Vare sig det är fråga om att söka ett lämpligt utbildningsområde eller att söka jobb, är det mycket viktigt att den unga personen är handlings- och initiativkraftig. Arbets- och näringsbyrån stöder och uppmuntrar den unga personen till detta.