Miten nuorisotakuu toteutuu?

Nuorisotakuun idea on tarjota nuorelle  palveluja entistä tehokkaammin hyödyntämällä tarjolla olevia mahdollisuuksia ja tehostamalla yhteistyötä yli hallinnonalojen rajojen.

Käytännössä nuorisotakuu toteutuu monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Nuorisotakuu toteutuu nuorten TE-palveluilla, koulutustakuun toimilla ja nuorten aikuisten osaamisohjelman avulla sekä muilla nuorten yksilöllisillä palveluilla. Näitä ovat muun muassa etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta sekä kuntoutuspalvelut, mukaan lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut.

Nuorisotakuusta ei ole olemassa erillistä lakia mutta sen toteutuksessa sen sijaan sivutaan useita eri lakeja. Nuorisotakuun toimeenpanoa varten useita säädöksiä on päivitetty tai uudistettu. Valtakunnallinen nuorisotakuu-työryhmä valmisteli keväällä 2012 raportin, johon kerättiin kaikki lakimuutoksia edellyttävät esitykset nuorisotakuun ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi.
Kunnat toteuttavat nuorisotakuuta

Nuorisotakuun toteutus on osa jokaisen kunnan päivittäistä toimintaa. Kunnan työntekijät kohtaavat ja auttavat nuoria heidän arjessaan muun muassa kouluissa, oppilaitoksissa, terveysasemilla, kirjastoissa ja nuorisotiloissa. Kunnissa on tuhatkunta nuorisotilaa ja 250 nuorten työpajaa. Etsivää nuorisotyötä tehdään lähes jokaisessa Suomen 320 kunnassa.

Kunnat ovat kehittäneet jo pitkään erilaisia toimintamalleja, jotka auttavat nuoria eteenpäin aina esi- ja perusopetuksesta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen saakka.
Kunnat tarjoavat nuorille paljon palveluja. Omien palvelujensa lisäksi kunnat ovat myös tärkeä yhteistyökumppani monille muille tahoille, esimerkiksi järjestöille, jotka tarjoavat nuorille erilaisia palveluja.

Nuorten osallisuusryhmiä, kuten nuorisovaltuustoja toimii yli 200 kunnassa. Nuorisovaltuustojen lisäksi kunnissa on esimerkiksi nuorisoparlamentteja, nuorisofoorumeja ja nuorten ääniryhmiä. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tarjoaa noin 270 kuntaa. Toiminnan tarkoituksena on antaa kaikille alle 29-vuotiaille nuorille tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Kunnan nuorisotyöhön saa yhteyttä soittamalla tai käymällä esimerkiksi kunnanvirastossa.  Voit myös kääntyä nuorisotalon henkilöstön puoleen. Kirjastoista löytyy yleensä monipuolista aineistoa kunnan nuorisopalveluista.

 

 


Toimintaohjeistus nuorisotakuun toteutumiseksi

Alueelliset ja paikalliset toimijat ovat saaneet toimintaohjeistuksen nuorisotakuun toteutumiseksi. Toimintaohjeistuksessa on kuvattu nuorisotakuun tavoitteet, sisältö sekä takuun toteuttamiseksi tarvittavia TE-hallinnon, opetus- ja kulttuurihallinnon, kuntien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimia.

Ohjeistus kannustaa toimijoita lisäämään yhteistyötä ja hyödyntämään entistä paremmin olemassa olevan lainsäädännön mahdollisuudet nuorisotakuun toteutumiseksi.

Toimintaohjeistuksen saatesanat ovat allekirjoittaneet Jyrki Kataisen hallituksen työministeri Lauri Ihalainen, opetusministeri Jukka Gustafsson, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson sekä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.

Lue lisää toimintaohjeistuksesta: