Aina kannattaa yrittää

Köysirata

Nuoret ovat erilaisia. Joskus elämä tuntuu hankalalta ja eteenpäin on vaikea mennä. Apua on saatavilla eikä periksi kannata antaa.

Nuorisotakuun tavoitteena on auttaa kaikkia nuoria pääsemään eteenpäin. Luonnollisesti palvelujen tarve riippuu aina nuoren omasta tilanteesta. Viranomaisten on yhdessä nuoren kanssa tarvittaessa arvioitava, miten voidaan parhaiten edistää hänen valmiuksiaan itsenäiseen elämään, työhön ja riittävään toimeentuloon. Nuorisotakuuta toteutetaan eri viranomaisten yhteistyönä.

Siksi on todennäköistä, että jokainen nuori jossakin elämäntilanteessaan tarvitsee tai voi hyödyntää ainakin joitakin nuorisotakuun toteutumiseksi tarkoitettuja palveluja. Useat nuorisotakuun toimet (kuten tarjotut koulutuspaikat tai laajentuva oppisopimustoiminta) lisäävät etenemisväyliä kaikille nuorille ilman, että niitä mielletään erillisiksi nuorisotakuun toimiksi. Näin nuorisotakuusta hyötyvät kaikki nuoret.

Etsivästä nuorisotyöstä tarvittavaa tukea omaan elämäntilanteeseen

Etsivän nuorisotyön tulokset vuosilta 2008–2013 osoittavat, että toiminta tavoittaa hyvin ne nuoret, jotka kokevat tarvitsevansa tukea omaan elämäntilanteeseensa. Vuonna 2013 etsivä nuorisotyö sai kosketuksen yli 27 100 nuoreen ja heistä yli 16 600 aloitti pitkäkestoisemman yhteistyön etsivän nuorisotyön kanssa.

Nuorisolain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Jos TE-toimistossa nuoren kanssa yhdessä laadittu työllistymissuunnitelma ei ole johtanut toivottuihin tuloksiin, mietitään uusia vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä auttavat TE-palvelujen nuorten asioihin erikoistuneet asiantuntijat. He arvioivat ja tarkistavat työllistymissuunnitelman vaihtoehtoja yhdessä nuoren kanssa.

Oma aktiivisuus kannattaa

Olipa sitten kysymys sopivan koulutusalan etsimisestä tai työpaikan hakemisesta omatoimisuus ja oma-aloitteisuus on hyvin tärkeää. Tähänkin saa tukea TE-palvelujen asiantuntijoilta.