Nuorisotakuuseen liittyviä hyviä käytäntöjä

Hyvä käytäntö voi olla menetelmä tai toimintatapa, joka on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi, yhteistyön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen, verkostoitumiseen, opetushenkilöstön kouluttamiseen, tai arviointiin. Siis lähes mikä tahansa työskentelytapa, joka sopii esiopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön tai opetukseen, sosiaalipalveluihin, ohjaukseen, nuorisotyöhön tai työhallintoon.

Opetus ja koulutus

Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu. Kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa siihen hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Ehdottaja voi olla opettaja, ohjaaja, kehittäjä, hanketoimija, rehtori - kuka tahansa, joka haluaa jakaa joko itse tai yhdessä muiden kanssa kehittämänsä hyvän käytännön.

Opetushallituksen Hyvät käytännöt sivusto

Kuntien hyvät käytännöt

Hyvien käytäntöjen myötä tuetaan kuntien arjessa tapahtuvaa kehittämistä välittämällä ja kokoamalla kunnissa kehitettyjä uusia, hyviä, kestäviä ja mielenkiintoisia toimintatapoja. Kuntaliitto kannustaa kuntia ja kunta-alan eri organisaatioita esittelemään rohkeasti omia kehittämistyönsä tuloksia. Näin voimme yhdessä kehittää suomalaisista kunnista menestyjiä myös tulevaisuudessa.

 

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö 

 

Yhdenvertaisuus OM

 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

 

Hyvät käytännöt -sivuille on kerätty koulutusmateriaaleja ja toimintamalleja käytettäväksi eri aloilla. Lisäksi näiltä sivuilta löydät esteettömyyteen liittyvää ohjeistusta ja aineistoa.

 

Kuntoutusportti

 

Kuntoutuksen suosituksia ja hyviä käytäntöjä myös Kuntousportin Tutkimus- ja hanketietokannasta  esimerkiksi hakusanoilla "hyvät käytännöt" ja "toimintamallit".

 

Kuntoutusportti.fi kokoaa kuntoutuksen ajankohtaistiedon ja toimii merkittävänä kuntoutustiedon välittäjänä. 

 

Koordinaatti

 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita Suomessa tuottavat kunnat ja järjestöt. Palveluita toteutetaan fyysisissä palvelupisteissä ja -keskuksissa sekä verkkopalveluissa, jotka toimivat joko paikallisesti tai alueellisesti. Nuoret voivat myös itse toimia palveluissa vertaistiedottajina ja -neuvojina toisilleen.

 

Verkkosivusto Koordinaatin materiaalipankki