Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Nuoria

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa väylän ammattitutkintoon niille 20–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole peruskoulun jälkeen mitään koulutusta.

Osaamisohjelman avulla voi suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon.  Koulutuksen voi suorittaa joko oppilaitoksessa tai oppisopimuksen avulla. Nuorten aikuisten ohjelmaa toteuttavat käytännössä toisen asteen oppilaitokset.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma jatkuu vuoden 2018 loppuun. Uutena opiskelijana on mahdollisuus aloittaa vuoden 2017 aikana. Vuonna 2018 tehdään vain aiemmin aloitettuja opintoja loppuun.

Osaamisohjelmalla tutkintoon  

Osaamisohjelman tavoitteena on nostaa vailla tutkintoa olevien 20–29-vuotiaiden koulutustasoa ja lisätä heidän opiskeluaan. Ohjelman avulla voi suorittaa ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon miltä tahansa alalta, joka tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta. Ohjelmassa ei siis ole rajoitettu valintamahdollisuuksia millään tavalla. Aloihin kuuluvia tutkintoja on satoja.

Lisätietoja koulutustarjonnasta saat esimerkiksi osoitteesta Opintopolku.fi.

Kenelle osaamisohjelma on tarkoitettu?

Osaamisohjelma on tarkoitettu 20–29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Osaamisohjelmaan eivät voi osallistua ne opiskelijat, jotka ovat jo aiemmin opiskelleet koulutuksen järjestäjän oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestäjä ei voi siis siirtää vanhoja opiskelijoitaan osaamisohjelman piiriin. Myöskään ylioppilastutkinnon suorittaneet eivät voi opiskella ohjelman avulla, sillä heillä on jo toisen asteen tutkinto. Sen sijaan opiskelijat, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa voivat opiskella osaamisohjelmassa.

Sama kohderyhmän määrittely pätee myös maahanmuuttajiin. Koulutustaustan määrittely voi kuitenkin joissain tapauksissa olla hankalaa. Tällöin koulutuksen järjestäjä arvioi tilanteen hakijan haastattelun ja todistusten perusteella.

Opiskelijan ikä

Opiskelijan on opinnot aloittaessaan oltava 20–29-vuotias. Jos opiskelija täyttää opintojen kuluessa 30 vuotta, hän voi suorittaa opinnot loppuun ohjelman piirissä. Lisäksi, jos hakija täyttää korkeintaan puolen vuoden päästä opintojen aloittamisesta 20 vuotta, voidaan hänet ottaa mukaan ohjelmaan.

Osaamisohjelmaan hakeutuva voi olla työssä, työtön tai työmarkkinoiden ulkopuolella, esimerkiksi vanhempainlomalla.

Tutkinto ilman alan työkokemusta tai koulutusta

Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina. Näyttötutkinnot ovat osaamisen hankkimistavasta riippumattomia, eikä niiden suorittamiselle voi asettaa esimerkiksi aiempaan koulutukseen tai työkokemukseen liittyviä ehtoja. Osaamisohjelman kohderyhmän osalta opintojen hyvä henkilökohtaistaminen ja osaamisen arviointi on erityisen tärkeää.

Opiskelu- tai tutkintomaksut

Opiskelijoilta voidaan periä opiskelu- tai tutkintomaksuja, sillä osaamisohjelmassa toteutettava koulutus on tavallista ammatillista aikuiskoulutusta.