Työpajalla kiinni toimintaan

Maalatut kädet
Nuorten työpajoissa voi osallistua ohjattuun ja tuettuun työntekoon ja tutustua eri ammatteihin ja työelämään.

Työpajoissa nuoret suunnittelevat itse oman työpajajaksonsa sisällön yhdessä ohjaajien kanssa. Työpajoissa annetaan myös neuvoja jokaiselle sopivimman koulutuspolun löytämiseksi ja vahvistetaan nuorten elämäntaitoja.

Nuorten työpajoja on 270 kunnassa eri puolilla Suomea.

Mitä nuorten työpajalla tehdään?

Nuorten työpajoilla tuetaan elämäntaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä ja tekemällä oppimista. Työpajoilla pääsee harjoittelemaan eri alojen työtehtäviä sekä opettelemaan työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia yhdessä muiden kanssa. Pajalla nuorta ohjaa työ- ja yksilövalmentajat.

Nuorten työpajat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea arjen taidoissaan, tietoa ja kokemusta työstä tai vahvistusta opiskelu- tai työelämävalmiuksiinsa. Nuorten työpajatoiminta auttaa myös löytämään hyvän elämänrytmin ja suunnittelemaan omaa tulevaisuutta. Työpajat tukevat ja ohjaavat nuorta koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2015 työpajoilla oli yli 14 700 alle 29-vuotiasta nuorta. Nuorten työpajoja järjestävät muun muassa kunnat, yhdistykset ja säätiöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa nuorten työpajatoimintaa nuorisotoimen aluehallinnon kautta. 

Työpaja antaa monta mahdollisuutta

Työpajat ovat yhteisöllisiä paikkoja, joissa nuorilla on mahdollisuus kokeilla itseään kiinnostavan alan työtehtäviä ohjatusti ja yhdessä muiden nuorten kanssa. Työpajat antavat mahdollisuuden kokeilla eri aloja ja selkiyttää omaa ammatinvalintaansa.

Nuorten työpajat kehittävät elämäntaitoja ja auttavat itsenäistymisessä. Työpajoilla nuori saa henkilökohtaista tukea ja ohjausta sekä pääsee toimimaan yhdessä muiden nuorten kanssa. Työpajoilla ei tehdä mitään päätöksiä nuoren puolesta vaan nuori osallistuu itse päätöksentekoon ja suunnitteluun.

Nuoren tulevaisuudelle työpajat ovat tärkeitä paikkoja, sillä yli 80 % nuorista löytää vuosittain suunnan elämälleen työpajajakson jälkeen.

Nuori pääsee nuorten työpajalle esimerkiksi TE-toimiston, sosiaalitoimen, oppilaitoksen tai nuorisotoimen kautta. Nuori voi myös itse pyytää, että hänet ohjataan pajalle pohtimaan tulevaisuuttaan.

Lisätietoja työpajoista saat opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta  ja valtakunnallisen työpajayhdistyksen sivuilta.