Vaihtoehtona oppisopimus?

Poika harjoittelee kahvilassa
Ammattitutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuskoulutuksessa ammattiin kouluttaminen tapahtuu työpaikalla ja teoriaopinnot suoritetaan jossakin oppilaitoksessa.

Oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen.  Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona.

Oppisopimuskoulutuksen hyödyt nuorelle

Oppisopimuskoulutuksella nuori voi hankkia itselleen koulutuksen pääosin työtä tekemällä ja työssä oppimalla. Oppisopimuskoulutus soveltuu erityisesti niille nuorille, jotka haluavat tehdä ja oppia eivätkä välttämättä innostu koulussa opiskelusta.

Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai lisäkoulutuksella ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa nuori pääsee tutustumaan käytännön työelämään ja työtehtäviin jo opiskeluaikana. Siten hänellä on valmistumisen jälkeen hyvin todenmukainen kuva siitä, millaisiin töihin hän siirtyy.

Oppisopimusopiskelija pääsee opiskeluaikanaan näyttämään työnantajalle osaamistaan ja tutustumaan työpaikkaan. Siten hänen mahdollisuutensa työllistyä oppisopimuskoulutuksen jälkeen ovat paremmat kuin oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla.

Opiskelija pystyy opintojensa jälkeen jo osoittamaan, että hänellä on oman alan työkokemusta. Sekin edesauttaa työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Lisää tietoa oppisopimuskoulutuksesta löydät Opintopolku.fi-palvelun oppisopimussivuilta.

Voit ottaa yhteyttä myös lähimpään oppisopimuskoulutuksen järjestäjään. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksen järjestäjistä Opintopolku.fi-palvelun koulutushausta (Oppilaitoksia-välilehti > Rajaa oppilaitoksia > Oppisopimustoimipiste).