Redan det första jobbet är viktigt

All erfarenhet av arbetslivet är värdefull. Redan det första jobbet ger en inblick i arbetslivet och erfarenheterna från jobbet kan göra det lättare att hitta sin bransch.

Det kan vara svårt att få det första jobbet inom sin egen bransch. Om man inte hittar ett jobb inom sin bransch direkt, lönar det sig att söka arbetstillfällen med öppet sinne. Man kan lära sig sådana färdigheter som behövs i arbetslivet och som arbetsgivare uppskattar också i arbetsuppgifter inom någon annan än sin egen bransch.

Arbets- och näringsbyrån stöder nyutexaminerades jobbsökning och sysselsättning genom personlig arbetsförmedling och jobbsökarträning. Det finns ett Sanssi-kort för att göra det lättare att få de första jobben. Du kan få ett sådant kort på arbets- och näringsbyrån. Sanssi-kortet innebär att arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention för att anställa en ung person som inte fyllt 30 år. Om du visar upp ett Sanssi-kort, vet arbetsgivaren att det kan finnas möjlighet att få lönesubvention om arbetsgivaren anställer dig.

Kontakta arbets- och näringsbyrån och ta reda på om du har möjlighet att få ett Sanssi-kort! 

Arbetsprövning

Unga personer kan delta i arbetsprövning i tre situationer:

1. Unga som inte har yrkesexamen kan delta i arbetsprövning. Då är syftet med arbetsprövningen att hitta ett lämpligt utbildningsalternativ för den unga personen. Med hjälp av arbetsprövning kan den unga personen klarlägga om branschen eller yrket intresserar honom eller henne. Målet är att den unga personen efter arbetsprövningen söker till yrkesutbildning vid läroanstalt eller till läroavtalsutbildning.

Om den unga personen redan har en bransch eller ett yrke som han eller hon vill arbeta i, försöker man ordna arbetsprövningen i uppgifter inom branschen eller yrket i fråga. Ordnandet av arbetsprövning förutsätter dock inte att den unga personen vet sitt blivande yrke eller inom vilken bransch han eller hon vill arbeta, utan dessa frågor kan klarläggas med hjälp av prövningen.

2. Unga som länge varit borta från arbetsmarknaden kan få delta i arbetsprövning. Då används arbetsprövning för att stödja den unga personens möjligheter att på nytt komma in på arbetsmarknaden och man kan kontrollera om personens kompetens och arbetslivsfärdigheter är à jour.

3. Om en nyutexaminerad person eller någon annan med yrkesutbildning är intresserad av företagande, kan man med hjälp av arbetsprövning klarlägga om företagande är ett lämpligt alternativ för den unga personen. I detta syfte kan arbetsprövning till exempel ordnas då den unga personen är intresserad av företagande, men osäker på hur det i praktiken är att vara företagare och om han eller hon lämpar sig som företagare.

Mer information om arbetsprövning hittar du på addressen: www.te-tjanster.fi.