Europeiska unionen stöder ungdomsgarantin

conversekenkiä

Europeiska kommissionens och EU-ländernas målsättning är att säkra att europeiska ungdomar hittar sin väg till arbetslivet eller att de får en utbildning som hjälper dem att bli sysselsatta.

Ungdomsgarantin hjälper ungdomar att förflytta sig från utbildning till arbetslivet och stöder ungdomar som förlorat sin arbetsplats.

Med ungdomsgarantin försäkrar man sig om att alla ungdomar blir erbjudna:

  • en väg in i arbetslivet
  • med: fortsatt utbildning, eller
  • läroavtalsutbildning eller en arbetspraktik, senast inom tre månader av att man gått ut grundskolan eller blivit arbetslös

Alla EU-länder har tagit ungdomsgarantin i bruk och tagit till konkreta åtgärder för att genomföra garantin, för ungdomars bästa, runtom i Europa.  

Kommunikationskampanj för år 2015

Europeiska kommissionen har påbörjat en kommunikationskampanj under våren 2015. Kampanjen framhäver ungdomsgarantin i fyra medlemsländer: i Finland, Lettland, Portugal och Rumänien.

I Finland är temat ”Ta tre steg in i arbetslivet”. De tre stegen är: ta kontakt, träffa en expert, gör en plan tillsammans.

Kampanjen vill uppmuntra ungdomar att ta kontakt med sin hemkommuns experter, oberoende av den ungas utgångsläge. Tillsammans med experten kan ungdomen kartlägga alternativ som passar just hennes behov. Tanken är att ge information och stöd som hjälper den unga att hitta rätta svar och lösningar till sina frågor.  

Tilläggsinformation om ungdomsgarantin: Ungdomsgaranti Vad är det? (Europeiska kommissionen)