Du som företagare?

Finland behöver nya företagare. Skulle du kunna vara en ny, ung företagare? Som företagare sysselsätter du dig själv.

Då du funderar på möjligheten att bli företagare lönar det sig att utnyttja experthjälp. Du kan få hjälp både med att utveckla din affärsidé och med att göra upp en affärsverksamhetsplan.

Du kan även få hjälp med det praktiska i att grunda ett företag. För den som vill bli företagare erbjuds skolning i att grunda ett företag och stöd med finansieringen i startskedet. I alla dessa frågor hjälper experterna inom TE-tjänster på närmaste arbets- och näringsbyrå.

Startåpeng – stöd för nya företagare

Ungdomsgarantin stöder ungdomars företag bland annat genom att bevilja startpeng. Med hjälp av startpengen vill man främja uppkomsten av nya företag och öka sysselsättningen.

Startpengen garanterar företagarens inkomst under den tiden som man uppskattar att det räcker att starta och stabilisera affärsverksamheten.

Före startpengen beviljas utreder arbets- och näringsbyrån om företagarskap är en lämplig sysselsättningsform för personen som ansöker om startpeng. Startpeng kan beviljas för högst 18 månader.

För att man ska få stödet krävs bl.a. företagarskap som huvudsyssla, tillräckliga färdigheter för den tilltänkta affärsverksamheten och möjligheter till fortsatt lönsam verksamhet. Före stödet beviljas bedöms även om det är vettigt att bli företagare från en utkomstsynvinkel.

Affärsverksamheten kan inte inledas förrän beslutet om beviljandet av stödet har gjorts.

Läs mer om startpengen

Titta på videon om företagande (på finska)

youtube