Goda modeller inom ungdomsgarantin

En god modell kan vara en metod eller ett förfarande som tagits fram som stöd för undervisningen och lärandet, för att utveckla samarbetet, för att planera och organisera verksamheten, för nätverksbildande, för att utbilda undervisningspersonalen, eller för utvärdering. Med andra ord kan det vara nästan vilket som helst arbetssätt som lämpar sig för allt från förskoleundervisningen till det fria bildningsarbetet eller undervisningen, socialtjänsterna, handledningen, ungdomsarbetet eller arbetsförvaltningen. 

Undervisning och utbildning

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och är öppen för alla. Vem som helst som arbetar inom utbildningssektorn kan föreslå att en god modell publiceras i tjänsten. Förslag tas emot av lärare, handledare, utvecklare, projektarbetare, rektorer - vem som helst som vill dela med sig av en god modell som den utvecklat själv eller tillsammans med andra.

Goda modeller (Utbildningsstyrelsen)

Goda modeller i kommunerna

Med goda modeller stöds kommunernas dagliga utvecklingsarbete genom att man sprider och sammanställer nya, goda, hållbara och intressanta verksamhetssätt som tagits fram i kommunerna. Kommunförbundet uppmuntrar kommunerna och olika organisationer inom kommunsektorn att öppet presentera resultaten av sitt utvecklingsarbete. På det sättet kan vi tillsammans göra de finländska kommunerna framgångsrika även i framtiden.

Innobyns webbtjänst

Likabehandling JM

Likabehandling är en grundläggande rättighet. I ett rättvist samhälle har alla likvärdiga möjligheter att utbilda sig, arbeta och få olika tjänster.

Equality.fi (på finska)

Kuntoutusportti

Rekommendationer och goda modeller för rehabilitering hittar man även i forsknings- och projektdatabasen i tjänsten Kuntoutusportti, exempelvis med sökorden ”hyvät käytännöt” och ”toimintamalli”.

Kuntoutusportti.fi 

Koordinaatti

I Finland produceras informations- och rådgivningstjänster för unga av kommuner och organisationer. Tjänsterna erbjuds vid fysiska serviceställen och -centraler samt i webbtjänster som fungerar antingen lokalt eller regionalt. Unga kan också själva delta i tjänsterna genom att sprida information och ge råd åt varandra.

Koordinaattis materialbank (på finska)