Ungdomsgarantin hjälper framåt

Kädet tekevät sydämen

Ungdomsgarantin är avsedd för dig som kanske fortfarande söker en riktning i ditt liv. Vare sig det är fråga om arbete, utbildning eller annat stöd som behövs i livet, är avsikten med ungdomsgarantin att hjälpa dig framåt.

Ungdomsgarantin gäller dig, om du är en ung person under 25 år eller en nyutexaminerad ung vuxen som är under 30 år. Ta vara på möjligheterna med ungdomsgarantin. Bekanta dig djärvt med olika alternativ, fråga mer och var aktiv. Ungdomsgarantin är på ungdomarnas sida!

Vilken ungdomsgaranti?

Ungdomsgarantin och därtill hörande utbildningsgaranti och kompetensprogram för unga vuxna

  • ger en möjlighet till ungdomar som inte har arbete eller utbildning
  • främjar sysselsättningen bland unga och ökar deras yrkesskicklighet
  • stärker ungdomarnas möjligheter till ett självständigt liv.

Ungdomsgarantin innebär att det

  • för varje ung person under 25 år och varje nyutexaminerad som inte fyllt 30 år erbjuds ett jobb eller en arbetsprövnings-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från det att personen blev arbetslös. Det är lätt att anmäla sig som arbetslös arbetssökande på webben, eller på arbets- och näringsbyrån om du vill. De sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna vägleder dig framåt för att man ska hitta service som lämpar sig bäst för just dig.

Utbildningsgarantin innebär att det

  • för alla som avslutat grundskolan säkerställs en studieplats på gymnasium, på yrkesläroanstalt, i form av läroavtal, på ungdomsverkstad, i rehabilitering

Kompetensprogrammet för unga vuxna

  • erbjuder de unga personer under 30 år som endast har genomfört grundskolan en möjlighet att avlägga yrkesexamen, specialyrkesexamen eller delar av dessa examina.  

Utbildningen kan genomföras vid läroanstalt eller som läroavtal. Utbildningar som ingår i kompetensprogrammet för unga vuxna ordnas under 2013–2016. De första utbildningarna börjar under 2013.