Läroavtalsutbildning

Poika harjoittelee kahvilassaMan kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller en yrkes- eller specialyrkesexamen som läroavtalsutbildning. Läroavtalet baseras på ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och en studerande som är minst 15 år.

Skolningen i yrket sker på arbetsplatsen. En individuell studieplan upprättas för den som deltar i läroavtalet. Läroavtalsutbildningens teoristudier ordnas oftast vid någon läroanstalt. Examen kan även avläggas som fristående examen som mottas av en examenskommitté.

Unga drar nytta av läroavtalsutbildning

Genom läroavtalsutbildning kan ungdomar skaffa sig utbildning huvudsakligen genom lärande i arbete och genom att arbeta. Läroavtalsutbildningen lämpar sig speciellt för de ungdomar som vill göra någonting och lära sig men inte nödvändigtvis är intresserade av skolarbete.

Med läroavtalsutbildning är det möjligt att avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller med tilläggsutbildning en yrkes- eller specialyrkesexamen. Under läroavtalsutbildningen har de unga möjlighet att bekanta sig med det praktiska arbetslivet och arbetsuppgifter redan under studietiden. På så sätt har de efter utexamineringen en mycket verklighetstrogen bild av det kommande arbetet.  

Läroavtalsstuderandena har under studietiden möjlighet att visa arbetsgivaren vad de kan och bekanta sig med arbetsplatsen.  På så sätt har de bättre möjligheter att få jobb efter läroavtalsutbildningen än de som har genomgått yrkesutbildning i läroanstaltsform.  Studerandena kan efter sina studier visa att de har arbetserfarenhet inom sin egen bransch. Även det bidrar till sysselsättning efter examen.

Mer information om läroavtalsutbildning

Kontakta närmaste anordnare av läroavtalsutbildning. Anordnare av läroavtalsutbildning hittas bl.a. på Utbildningsstyrelsens sidor. På Utbildningsstyrelsens sidor finns också grundläggande information om läroavtalsutbildning.