Lönesubvention för unga, dvs. Sanssi-kort

Poika tietokoneella

Arbetsgivare har möjlighet att få lönesubvention för att anställa en arbetslös arbetssökande.

Lönesubvention kan beviljas företag, föreningar, stiftelser, kommuner eller andra arbetsgivare (dock inte statliga ämbetsverk eller inrättningar).

Lönesubventionen är cirka 700 €/månad för heltidsarbete och subvention kan fås för högst tio månader.

Avsikten med lönesubvention som beviljas för att anställa en ung person är att kompensera för att den unga personen ännu inte har arbetserfarenhet inom branschen, varför personens produktivitet i början kan vara lägre än hos erfarna arbetstagare.

Arbets- och näringsbyrån kan ge unga personer som inte fyllt 30 år ett Sanssi-kort, som berättar för arbetsgivaren att lönesubvention kan fås för att anställa den unga personen.

 

Titta på videon om Sanssi-kortet (på finska)

youtube