Vad är Navigatorn?

neuvonpito

Navigatorn är en servicepunkt med låg tröskel för unga som inte fyllt 30 år. Verksamhetsmodellen bygger på att Navigatorn dels ska erbjuda information, rådgivning, handledning och stöd på mångprofessionell bas och via olika samarbeten har ett brett nätverk som ger tillgång till grundläggande service inom olika förvaltningsområden.

Öppenheten i hur verksamheten organiserats ska göra det enklare för unga att ta kontakt på eget initiativ för att reda ut sin situation, också utan någon instans som slussat dit dem. Navigatorn ska särskilt erbjuda stöd för unga som befinner sig i övergångsskedet mellan olika utbildningsstadier samt hjälpa dem integreras i utbildningen eller arbetslivet.

Handledningen och stödet kan anpassas för individuella behov och innehålla flera olika steg; t.ex. genom att man ger dem som behöver social rehabilitering och hälsovård det, så att de också ska hitta en väg till utbildning eller sysselsättning och klara av att fortsätta på den vägen.

Navigatorns kärnverksamhet består av personlig vägledning och handledning för unga, att stödja dem i hanteringen av vardagen, karriärplanering, utvecklingen av sociala talanger och färdigheter samt i fråga om utbildning och sysselsättning. Navigatorns personal utreder vars och ens situation och servicebehov individuellt och uppmuntrar den unga till aktivt deltagande.  Dessutom finns det tillgång till service som såväl bidrar till att identifiera det individuella behovet av hjälp och stöd som stärker den ungas förmåga att komma till rätta i vardagen. 

Personalen och den unga gör gemensamt upp en plan för hur det ska gå till att uppnå de överenskomna målsättningarna.

Syftet med denna modell är att Navigatorn ska fungera som ett stöd tills man hittar en långsiktig lösning, som t.ex. innehåller tjänster som ingår i samarbetsnätverket, eller att den unga börjar studera eller kommer ut i arbetslivet.

Utöver myndigheter, läroanstalter och ungdomsverkstäder inkluderar det omfattande samarbetsnätverket också bl.a. aktörer inom den tredje sektorn, frivilligverksamhet och andra aktörer som arbetar med ungdomar. Navigatorn utgör också som en länk till lokala företagare och företagarorganisationer i syfte att matcha arbetsgivare och unga med varandra.

Minimikrav för Navigatorn

  • Målgruppen är alla unga under 30 år.
  • Navigatorn är en servicepunkt med låg tröskel.

-    Navigatorn har öppet två dagar i veckan, tre timmar om dagen.
-    Vi rekommenderar att Navigatorn har öppet fem dagar i veckan.
-    Vi rekommenderar att Navigatorn är centralt belägen, så det är lätt att ta sig dit; dessutom är det bra om en del av verksamheten är mobil.
-    Vi rekommenderar att Navigatorn förläggs till en plats som de unga inte tycker stämplar dem.

  • Utbudet ska bestå av information, handledning och stöd på mångprofessionell bas, med tillgång till grundläggande service och ett omfattande nätverk av samarbetspartners.

-    Samarbetet ska omfatta kommunen, staten och den tredje sektorn.

  • Samarbetet mellan aktörerna ska grunda sig på avtalsenlighet.

-    Det ska finnas tydliga avtal mellan dem som deltar i samarbetet.

  • Åtminstone följande aktörer ska hela tiden eller under jourtid finnas fysiskt på plats:

-    TE-byrån
-    Socialarbetare eller socialhandledare
-    Information och rådgivning för unga
-    Läroanstalter (åtminstone andra stadiet)
-    En ungdomsarbetare/jobbcoach/servicehandledare eller motsvarande (yrkesbeteckningarna varierar)

  • Navigatorns anställda ska stå i närkontakt med de personer som deltar i det uppsökande ungdomsarbetet i respektive kommun.  
  • I Navigatorns mångprofessionella nätverk ska det åtminstone ingå:

-    Mentalvårds- och missbrukartjänster samt hälsovård
-    Ungdomsverkstäder samt aktörer som erbjuder arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och stödsysselsättning.
-    FPA

  • Stödet till den unga personen och hans eller hennes möjligheter att påverka Navigatorns verksamhet ska vara systematiskt upplagt.

-     Den unga ska aktivt delta i planeringen av sin egen utbildnings- och sysselsättningsstig.
-     De unga ska delta i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av Navigatorns verksamhet.