Ungdomsgarantin börjar med en sysselsättningsplan

Työnhakija

Ungdomsgarantin betyder att arbets- och näringsbyrån bör erbjuda ungdomar tjänster för att främja sysselsättning före tre månaders oavbruten arbetslöshet om detta inte gjorts tidigare. 

Då du anmäler dig som arbetslös arbetssökande gör en expert inom TE-tjänster vid den närmaste arbets- och näringsbyrån tillsammans med dig upp en personlig plan.

I planen kommer ni överens om de tjänster och andra saker som hjälper dig att få arbete eller söka dig till en utbildning. Sysselsättningsplanen som gjorts upp tillsammans förpliktar både dig och arbets- och näringsbyrån.

Ungdomarnas egna behov är avgörande

Sysselsättningsplanen görs upp tillsammans med dig senast två veckor efter att du börjat söka arbete. Planen baseras alltid på dina egna intressen och behov.

Om du inte har någon yrkesutbildning består planen vanligtvis av de tjänster som kan hjälpa dig att hitta en lämplig utbildning. I planen kan man komma överens om att till exempel inleda arbetsprövning, karriärträning, yrkesval eller karriärhandledning.

Om du har en utbildning kan man i planen till exempel komma överens om att inleda jobbsökarträning, söka arbete och stöd för att söka arbete. Du kan även få Sanssi-kortet. Med hjälp av kortet kan du visa arbetsgivare att arbetsgivaren kan få lönesubvention för upp till tio månader för att anställa dig. Du kan även beviljas startbidrag för att grunda ett företag.

Planen följs upp

Arbets- och näringsbyrån kommer tillsammans med dig överens om hur sysselsättningsplanen och de saker som ni kommit överens om i den följs upp. Då din situation förändras granskas planen.

Det lönar sig att själv vara aktiv

Om den sysselsättningsplan som utarbetats tillsammans med den unga personen på arbets- och näringsbyrån inte har lett till önskade resultat, överväger man med den unga personen nya alternativ för att nå målen. De sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna som har specialiserat sig på ungdomsfrågor hjälper med detta. De bedömer och ser över alternativen i sysselsättningsplanen tillsammans med den unga personen.

Vare sig det är fråga om att söka ett lämpligt utbildningsområde eller att söka jobb, är det mycket viktigt att den unga personen är handlings- och initiativkraftig. Arbets- och näringsbyrån stöder och uppmuntrar den unga personen till detta.

Titta på videon om arbetslöshet (på finska)

youtube