Ungdomsarbetet

Unga flickorUngdomsarbetets syfte är att stödja de ungas uppväxt, självständighetsprocess och gemenskap samt lärande i fråga om kunskaper och färdigheter som gäller detta, att stödja de ungas verksamhet i medborgarsamhället.

Ungdomsarbetet också stöder de ungas hobbyer och främjar de ungas likställdhet, jämlikhet och tillgodoseendet av deras rättigheter samt förbättrar de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Ungdomars liv, hjälp i vardagen

Ungdomsliv.fi

Allison - tietosivut nuorille (på finska)

Etsivä nettityö Online (på finska)

Kontaktuppgifter till uppsökande ungdomsarbetare 2016. Sidan på finska.

Nuortennetti (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)

Krisarbete för unga (HelsingforsMission)

Råd till ungdomar (Polisen)

Nuoret (Väestöliitto, på finska)

Nuori.fi/se (Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland)

Nuorille NYT! -kampanja (YLE, på finska)

Nuotti – Nuorten tukipalvelut verkossa (Salon kaupungin nuorisopalvelut) 

Nuorten tietopalvelu Nettinappi (Uleaborg, på finska)

Ungdomsgaranti Vad är det? (EU kommissionen)