Ungdomsarbetet

Unga flickorUngdomsarbetets syfte är att stödja de ungas uppväxt, självständighetsprocess och gemenskap samt lärande i fråga om kunskaper och färdigheter som gäller detta, att stödja de ungas verksamhet i medborgarsamhället.

Ungdomsarbetet också stöder de ungas hobbyer och främjar de ungas likställdhet, jämlikhet och tillgodoseendet av deras rättigheter samt förbättrar de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Ungdomars liv, hjälp i vardagen

Ungdomsliv.fi

Etsivä nettityö Online (på finska)

Nuortennetti (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)

Krisarbete för unga (HelsingforsMission)

Råd till ungdomar (Polisen)

Nuoret (Väestöliitto, på finska)

Nuori.fi/se (Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland)

Nuotti – Nuorten tukipalvelut verkossa (Salon kaupungin nuorisopalvelut) 

Nuorten tietopalvelu Nettinappi (Uleaborg, på finska)

Ungdomsgaranti Vad är det? (EU kommissionen)