Uppsökande ungdomsarbete

jalanjäljet hiekassa

Uppsökande ungdomsarbete stöder de ungdomar som inte har någon studie- eller arbetsplats eller som inte har några planer för framtiden.

Uppsökande ungdomsarbete baserar sig alltid på frivillighet och erbjuder stöd endast om den unga själv vill ta emot det.  Med hjälp av verksamheten får den unga möjligheten att hitta de tjänster som erbjuds som kan hjälpa honom eller henne att ta sig framåt. Målet är att den unga kan ta kontrollen över sitt liv i egna händer.

Uppsökande ungdomsarbetare hjälper

En uppsökande ungdomsarbetare är en specialungdomsarbetare vars uppgift det är att hjälpa och handleda unga fram till de tjänster de behöver. Den uppsökande ungdomsarbetarens uppgift är att hjälpa ungdomar under 29 år som behöver stöd för att komma åt de tjänster de behöver.

Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper ungdomar som kanske är utan studie-, arbets- eller praktikplats eller behöver någon annan hjälp med att komma åt tjänster.  Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder ungdomar stöd i ett tidigt skede om ungdomarna själv vill ha det.

Uppsökande ungdomsarbete har utvidgats till hela landet. År 2013 hade de uppsökande ungdomsarbetarna kontakt med fler än 27 000 ungdomar.

Ungdomarna kan själva ta kontakt med det uppsökande ungdomsarbetet per telefon, via e-post eller genom att be att bli kontaktade.  

Läs mer om uppsökande ungdomsarbete på undervisnings- och kulturministeriets webbplats. En uppdaterad lista över uppsökande ungdomsarbetare finns som bilaga i högra kanten på samma sidor för undervisnings- och kulturministeriet.

Kontaktuppgifterna

Du kan hitta information om det uppsökande ungdomsarbetet i din kommun på kommunens webbplats, från kommunens ungdomssekreterare genom att besöka kommunens ungdomsbyrå, eller genom att ringa till kommunkansliet. Kommunens kontaktuppgifter finns på din kommuns webbplats.

Kontaktuppgifter till uppsökande ungdomsarbetare 2016. Sidan på finska. Sök enligt ort med funktionen: ctrl+f. Etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteystiedot 2016 (pdf) (1.1 MB) (på finska)