Ungdomsgarantin och utbildning

Värillisiä terottimia ja kyniä

Utbildningsgarantin som ingår i ungdomsgarantin garanterar en studieplats antingen i ett gymnasium eller inom yrkesutbildningen för alla som slutfört sin grundskola. Varje unga person ges möjligheten att avlägga en examen efter grundskolan. Att avlägga en examen ökar den ungas möjligheter att få jobb.

Den utbildning som man börjat efter grundskolan känns inte alltid rätt. Genom utbildningsgarantin erbjuds sådana studerande som byter läroanstalt och som redan har avlagt en examen fler möjligheter, så som yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning och fristående examen.

Att lära sig genom att göra är ett bra alternativ för vissa ungdomar. Läroavtalsutbildningen erbjuder detta alternativ. Man stöder ungdomarnas möjligheter att ingå läroavtal genom att betala ut högre ersättningar än tidigare till arbetsgivarna om de anställer en ung person för läroavtalsutbildning.

Förutom utbildningsgarantin erbjuder kompetensprogrammet för unga vuxna yrkes- och specialyrkesutbildning i hela landet för 20–29-åringar som inte har avlagt någon examen efter grundskolan.

På andra webbplatser

Yrkesinfo.fi
Koulutusvalinnat kuntoon (Koukkuun, på finska)
Kun koulu loppuu (Ekonomiska Informationsbyrån, på finska)

Annanstans på nätet

Maailmalle.net startsidan (Information om internationaliseringsmöjligheter för unga, Utbildningsstyrelsen)
Skattekort för studerande (Skatteförvaltningen)
FPA Studerande