Verkstaden ger en något att göra

Maalatut kädet
I verkstäder för unga kan du delta i handlett och understött arbete och bekanta dig med olika yrken och med arbetslivet. I verkstäderna planerar ungdomarna själva innehållet i sin egen verkstadsperiod tillsammans med handledarna.

I verkstäderna ger man även råd för att var och en ska hitta den mest lämpliga studiestigen och förstärker ungdomarnas livsfärdigheter. Verkstäder för unga finns i 270 kommuner runt om i Finland.

Vad gör man i ungdomsverkstaden?

I ungdomsverkstäderna stöder man ungdomars livskompetens, sociala kompetens, gruppanda samt att lära sig genom att göra. I verkstäderna får ungdomarna öva på arbetsuppgifter inom olika branscher och lära sig färdigheter som behövs i arbetslivet tillsammans med andra ungdomar. I verkstaden handleds ungdomarna av arbets- och individhandledare.

Ungdomsverkstäderna är ämnade för unga under 29 år som behöver stöd i vardagen, information och arbetserfarenhet eller hjälp med att förstärka sina studie- och arbetslivsfärdigheter. Ungdomsverkstadsverksamheten hjälper även att hitta en ny dygnsrytm och att planera sin egen framtid. Verkstäderna stöder och handleder ungdomar i frågor som berör utbildning, arbetslivet och livshantering.

Under 2013 deltog över 14 700 ungdomar under 29 år i verkstäderna. Ungdomsverkstäder ordnas av kommuner, föreningar och stiftelser, bland andra.

Undervisnings- och kulturministeriet understöder ungdomsverkstadsverksamheten genom ungdomsväsendets regionförvaltning.

Verkstaden ger många möjligheter

Verkstäderna är gruppinlärningsmiljöer där ungdomarna har möjlighet att under handledning pröva på arbetsuppgifter inom ett yrke som intresserar dem tillsammans med andra ungdomar. Verkstäderna ger ungdomar möjligheten att pröva på olika yrken och få klarhet i sina egna yrkesval.

Ungdomsverkstäderna utvecklar livskompetens och hjälper med att bli självständig. På verkstäderna får ungdomarna personligt stöd och handledning samt får arbeta tillsammans med andra ungdomar. I verkstäderna fattas inga beslut för ungdomarna, utan ungdomarna deltar själva i beslutsfattandet och i planeringen.

Verkstäderna är viktiga för ungdomarnas framtid, eftersom mer än 80 % av ungdomarna varje år hittar en riktning i livet efter sin verkstadsperiod.

Ungdomarna kommer till ungdomsverkstäderna till exempel via arbets- och näringsbyrån, socialväsendet, en läroanstalt eller ungdomsväsendet. Ungdomar kan även själva be att bli styrda till verkstaden för att fundera på sin framtid.

Mer information om verkstäderna får du på nationella verkstadsföreningens webbplats.