Tietoa nuorisotakuu.fi verkkopalvelusta

  • Toiminnot
  • Käyttöehdot
  • Henkilötietojen käsittely

www.nuorisotakuu.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivusto, jossa kerrotaan nuorisotakuusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Uudistettu verkkopalvelu otettiin käyttöön huhtikuussa 2017. Aineistoa täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.  Sivuston sisällöistä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elikeinoministeriö.

Toiminnot

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun yläosassa. Haut kohdistuvat oletusarvoisesti sivuston koko sisältöön.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta nuorisotakuu verkkosivuista ja nuorisotakuusta. Virallinen posti opetus- ja kulttuuriministeriöön tulee lähettää ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen: [email protected]

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on opetus- ja kulttuuriministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan.

Valokuvien ja audiovisuaaliseen sisällön osalta käyttäjän tulee itse varmistaa niihin liittyvät oikeudet.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Sivuston sisällössä on pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Ministeriöt eivät vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriöt eivät myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Ministeriöt eivät ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Ministeriöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Ministeriöt eivät ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Ministeriö voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Ministeriöt eivät suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä tai sen kautta tarjotusta informaatiosta.

Ministeriöt eivät voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää ministeriöitä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Ministeriöt pidättävät oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Ministeriöillä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat
  - ladatut sivut
  - ajankohta
  - IP-osoite
  - verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.