Jo ensimmäinen työpaikka on tärkeä

PalkkalaskelmaKaikki kokemus työelämästä on arvokasta. Jo ensimmäinen työpaikka tutustuttaa työelämään ja siinä saadut kokemukset voivat helpottaa oman alan löytämisessä.

Oman alan ensimmäisen työpaikan saanti voi olla vaikeaa. Jos työpaikkaa ei löydy suoraan, työmahdollisuuksia kannattaa etsiä avoimin mielin. Myös muista kuin oman alan työtehtävistä voi oppia työelämässä tarvittavia taitoja, joita työnantajat arvostavat.

TE-toimisto tukee vastavalmistuneiden työnhakua ja työllistymistä henkilökohtaisella työnvälityksellä ja työnhakuvalmennuksella. Ensimmäisten työpaikkojen saantia helpottamaan on olemassa Sanssi-kortti, jonka voit saada TE-toimistosta. Sanssi-kortti tarkoittaa, että työnantajalle voidaan myöntää alle 30-vuotiaan nuoren palkkaamiseen palkkatukea. Sanssi-kortin esittämällä työnantaja tietää, että palkkaamalla sinut, työnantajalla voi olla mahdollisuus palkkatukeen.

Ota yhteys TE-toimistoon ja selvitä, onko sinulla mahdollisuuksia saada Sanssi-kortti! 

Työkokeilu

Nuori voi osallistua työkokeiluun jos:

1. Nuorella ei ole ammatillista tutkintoa. Tällöin työkokeilun tarkoitus on löytää nuorelle sopiva koulutusvaihtoehto. Työkokeilun avulla nuori voi selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti häntä. Tavoitteena on, että nuori työkokeilun jälkeen hakeutuu oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen.

Jos nuorella on jo tiedossa ala tai ammatti, jossa hän haluaisi työskennellä, työkokeilu pyritään järjestämään kyseisen alan tai ammatin mukaisissa tehtävissä. Työkokeilun järjestäminen ei kuitenkaan edellytä, että nuori tietää tulevan ammattinsa tai alan, jossa haluaa työskennellä, vaan näitä asioita voidaan selvittää työkokeilun avulla.

2. Nuori on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta. Tällöin työkokeilua käytetään nuoren työmarkkinoille paluun tukemiseksi, jolloin voidaan tarkistaa, ovatko osaaminen ja työelämävalmiudet ajan tasalla.

3. Nuori on vastavalmistunut tai muun ammattikoulutuksen saanut ja on kiinnostunut yrittäjyydestä. Työkokeilun avulla voidaan selvittää, olisiko yrittäjyys juuri hänelle sopiva vaihtoehto. Työkokeilu voidaan tässä tarkoituksessa järjestää esimerkiksi silloin, kun nuorella on kiinnostusta yrittäjyyteen, mutta hän on epävarma siitä, minkälaista yrittäjänä toimiminen käytännössä on ja sopiiko hän yrittäjäksi.

Työkokeilun kesto vaihtelee riippuen työkokeilun käyttötarkoituksesta ja asiakkaan tilanteesta. Enimmillään työkokeilu voi kestää enintään 6 kuukautta saman työkokeilun järjestäjän työpaikalla. Jos työkokeilun järjestäjänä on kunta, työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta, kuitenkin samoissa tehtävissä kunnassakin korkeintaan 6 kuukautta.

Lisätietoja työkokeilun ehdoista saat osoitteesta: TE-palvelut.fi.