Nuorisotakuu alkaa työllistymissuunnitelmasta

Työnhakija

Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että TE-toimiston on tarjottava nuorelle palveluja työllistymisen edistämiseksi ennen kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä. Nuorisotakuussa kaikki alkaa siis työllistymissuunnitelman tekemisestä.

Työllistymissuunnitelma laaditaan yhdessä sinun kanssasi viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun työnhakusi on alkanut.

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, TE-palvelujen asiantuntija laatii kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman. Suunnitelmassa sovitaan toimista ja muista asioista, jotka edistävät juuri sinun työllistymistäsi tai hakeutumistasi koulutukseen.

Nuoren omat tarpeet ratkaisevat

Suunnitelma pohjautuu aina sinun omiin kiinnostuksiisi ja tarpeisiisi ja se velvoittaa sekä TE-toimistoa että sinua.

Jos sinulla ei ole lainkaan ammatillista koulutusta, suunnitelmassa sovitaan yleensä niistä palveluista, jotka auttavat sinua löytämään sopivan koulutuksen. Suunnitelmassa voidaan sopia esimerkiksi työkokeilun, uravalmennuksen, ammatinvalinnan tai uraohjauksen aloittamisesta.

Jos sinulla on jo jokin koulutus, suunnitelmassa voidaan sopia esimerkiksi työnhakuvalmennuksen aloittamisesta, työn hakemisesta ja työnhaun tuesta. Voit saada TE-toimistosta myös Sanssi-kortin. Sen avulla voit osoittaa työnantajalle, että hän voi sinut palkkaamalla saada tukea sinun palkkaamiseesi jopa kymmeneksi kuukaudeksi. Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, sinulle voidaan myöntää starttirahaa yrityksen perustamiseen.

Suunnitelman toteutumista seurataan

Kun työllistymissuunnitelma tehdään, sovitte yhdessä TE-palvelujen asiantuntijan kanssa siitä, miten työllistymissuunnitelman ja siinä sovittujen asioiden toteutumista seurataan. Jos tilanteesi muuttuu, luonnollisesti myös työllistymissuunnitelmaa tarkistetaan.

Oma aktiivisuus kannattaa

Jos TE-toimistossa laadittu työllistymissuunnitelmasi ei ole johtanut toivottuihin tuloksiin,  mietitään uusia vaihtoehtoja tavoitteidesi saavuttamiseksi. Tässä auttavat TE-palvelujen nuorten asioihin erikoistuneet asiantuntijat. He arvioivat ja tarkistavat työllistymissuunnitelman vaihtoehtoja yhdessä sinun kanssasi.

Olipa sitten kysymys sopivan koulutusalan etsimisestä tai työpaikan hakemisesta omatoimisuus ja oma-aloitteisuus ovat hyvin tärkeitä. Saat tähän tukea TE-palvelujen asiantuntijoilta.

Sen jälkeen kun nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa, reilusti yli 90 prosentille työttömäksi ilmoittauutneista nuorista on tehty työllistymissuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa.

Miten TE-palvelut auttavat kun olet vailla työtä?

youtube