Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

DSCN5444

Kärkihankkeessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajennetaan toimivat mallit valtakunnalliseksi.

  • Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.
  • Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutus-paikka.
  • Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijä-toimintaa sekä nuorten mielenterveys-palveluita.
  • Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.

Kärkihanke toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tutustu kärkihankkeen toimenpiteisiin.Ajankohtaista

Taidelähtöinen toiminta tukee nuorten elämäntaitojen vahvistumista 23.11.2016 

Lyhytaikainen taidelähtöinen toiminta tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen työmenetelmiä, joilla voidaan tukea nuoren elämäntaidollisia valmiuksia. Taiteilijaohjaajan luotsaama taideviikko sisältää tilanteita ja tapahtumia, taitehetkiä, joissa elämäntaidolliset elementit tulevat lähelle nuorta siten, että niitä voidaan tunnistaa, kokeilla ja harjoitella. 

Elämäntaitojen äärellä työskentely on virittäytymisen, keskittymisen, työskentelyn, rentoutuksen ja palautumisen muodostama prosessi. 

Peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen koulutuksessa järjestettävää taidelähtöistä työpajamuotoista toimintaa tarkasteltiin kehittävän tutkimuksen otteella Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -hankkeessa (2013–2016). 

Fanny Vilmilä: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura

Parlamentaarinen ryhmä kehittämään peruskoulua 16.11.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamassa peruskoulufoorumia kehittämään suomalaista peruskoulua. Yhtenä osana peruskoulun uudistamista opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut kaikki eduskuntapuolueet peruskoulufoorumin parlamentaariseen ryhmään luomaan teesit tulevaisuuden peruskoululle.

Valtionavustusta koulupudokkuutta ehkäiseviin toimiin 

Opetushallitus on asettanut haettavaksi valtionavustuksen koulupudokkuutta ehkäiseviin toimiin, joustavan perusopetuksen toiminnan (JOPO) kehittämiseen. Valtionavustuksen hakuaika on 15.11. - 7.12.2016.

Vahvistetaan nuorten toimintakykyä ja osallisuutta - hankehaku alkaa 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää valtionavustushaun hankkeille, jotka vahvistavat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia. 

Hankehaku liittyy hallituksen Nuorisotakuu yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeeseen. Rahoituksen hakuaika on 14.10.–9.12.2016.


Nuorisotakuu Etelä-Pohjanmaa:
Nuorten yrittäjyyspaja-malli Nuorisotakuun toteuttajana 16.11.2016

Nuorten yrittäjyyspaja -mallin ovat suunnitelleet yhteistyössä TEM, Suomen Nuoret Yrittäjät ja muut yhteistyötahot Uudellamaalla. Malli tarjottiin vastauksena nuorille suunnattuun kyselyyn, josta nousi esille nuorten suuri kiinnostus yrittäjyyteen työllistämisvaihtoehtona. Nuorten yrittäjyyspajatoiminnasta tuli näin osa Nuorisotakuuta. Koulutuksen pilotoi vuonna 2013 Uudellamaalla Aaltoyliopiston Pienyrityskeskus Yrittäjyyden starttipaja -nimellä. Valtakunnalliseksi toteuttajaksi valittiin keväällä 2015 Suomen Yrittäjäopisto, jonka päätoimipaikka on Kauhavalla.

Lue koko blogi tästä

Nuorten vaihtelevat elämäntilanteet haastavat työttömyyden mittaamista 2.11.2016

Varhain opiskelun päättäneillä suurempi riski syrjäytyä.

Koulutustaso vaikuttaa EU-maissa niin opiskelun ja työelämän väliseen siirtymäaikaan kuin myös työttömyyden riskiin.

Kirjoittaja on taloustieteen opiskelija Oulun yliopistossa ja työskenteli kesän 2016 korkeakoulu­harjoittelijana Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä.

(Tieto&trendit)