Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

DSCN5444

Kärkihankkeessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajennetaan toimivat mallit valtakunnalliseksi.

  • Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.
  • Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutus-paikka.
  • Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijä-toimintaa sekä nuorten mielenterveys-palveluita.
  • Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.

Kärkihanke toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tutustu kärkihankkeen toimenpiteisiin.Ajankohtaista

Vapaata sivistystyötä kuunnellaan nuorisotakuussa

3.6.2016


Laajapohjainen asiantuntijaryhmä ryhtyy ajamaan nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan. Sitä luotsaava Minna Karhunen lupaa, että vapaan sivistystyön ääni kuuluu.


Nuorisotakuu -kärkihankkeelle johtoryhmä

27.5.2016

 

Hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeelle on asetettu johtoryhmä ja sihteeristö.  Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan yhteisen kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä.


Ministeri Lindström: Ohjaamo tukee ja palvelee nuoria 25.1.2016

- Myös nuoret joutuvat kärsimään talouden taantumasta ja heikosta työllisyystilanteesta. Ohjaamo-toiminnalla pyritään vastaamaan nuorten haasteisiin.

Koskaan aiemmin meillä ei ole ollut käytössämme näin kehittynyttä työkalua, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoi ensimmäisen Ohjaamoviikon avajaistilaisuudessa Jyväskylässä 25.1.2016.